Sagorijevanje heptana!

Vanjaaaa's picture

Kolika je zapremina kiseonika u L računati pri standardnim uslovima potrebna za potpuno sagorijevanje 1 kg heptana? Rješenje je 2464

Hvala 

Acetofenon's picture

C7H16 + 11O2 = 7CO+ 8H2O

Kad radiš organsku, i daju ti reakciju, napišeš je radi odnosa molova, pa ostalo kreće lagano. I sad opet primeniš onaj fazon sa čašom vode. :)

Vanjaaaa's picture

Hvala ti puno...;) 

Jem mi možeš još ovaj riješiti 

Potpunim sagorijevanjem 0,1 mola nekog alkana oslobodi se 4,48 L ugljen dioksida računati pri standardnim uslovima . Koju empirijsku formulu ima alkan? 

 

Acetofenon's picture

n(CO2)=V/22.4L=4.48L/22.4L=0.2mol

1mol C : 1mol CO2 = xmol C : 0.2mol

xmol C=0.2mol pomnožiš sa 10 i dobiješ 2mola

CnH2n+2

C2H2*2+2 

C2H6 Jel se uklapa sa rešenjem?

Vanjaaaa's picture

Hejjj sad sam vidjela poruku uklapa se sa rješenjem tacno si uradio/ hvala ti:)