Elektroliza

Marijax's picture

Pri elektrolizi vodenog rastvora soli sa inertnim (Pt) elektrodama vrijednost pH rastvora u prostoru oko jedne elektrode je porasla. Koja so se nalazila u rastvoru za elektrolizu?

Rješenje je NaCl. Razumijem zašto. Na katodi se izdvaja H2. Međutim, među ponuđenim odgovorima je i ZnCl2. Zanima me zašto to nije moguće i kod ovog jedinjenja jer je standardni redoks potencijal cinka manji od standardnog redoks potencijala vodonika, što je slučaj i sa natrijumom, koji se zbog toga ne izdvaja na katodi jer je za njegovu redukciju potrebno više energije, zbog čega se izdvaja vodonik.

Alastor's picture

Pogledaj ovo što je napisala Milica: http://www.svethemije.com/node/7882

Mislim na ovaj deo: 

"Da ali samo ako je u pitanju jaka baza kao NaOH, KOH, Ca(OH)2 itd."

Zn(OH)2 nije jaka baza