Glicerid

Millen's picture

Koliko melekula vodonika je potrebno za potpunu katoliticku hidrogeenizaciju 0,5mola triglecirida koji hidrolizom daje glicerol,palmatinsku,oleinsku i linoleinsku kiselinu?

  1. 2,4 x 1023
  2. 1,2 x 1024
  3. 4
  4. 2,4x 1024
  5. 10,2x 1024

 

Acetofenon's picture

 Ovim zadatkom ti proveravaju znanje o strukturi masnih kiselina; moraš da znaš koliko koja ima dvostrukih veza. Oleinska ima jednu, a linoleinska tri. Dakle sa triacilglicerolom reaguju 4 mol molekula vodonika, a to je 24×1023 molekula vodonika. Sada napraviš proporciju: "Ako 24×1023 molekula vodonika zasiti 1 mol triacilglicerola, koliko molekula vodonika zasiti 0,5 mola triacilglicerola?" Rešenje je onda pod 2. Pozz :)

24×1023 : 1mol = x : 0,5 mol

x= 12×1023