Toluen!

Vanjaaaa's picture

Ako mi neko može uraditi ovaj zadatak?

Koliko je atoma broma supstitucijom uvedeno u molekulu toluena ako je procenat broma 46,78% i ako je Ar(Br)=80

Zacy's picture

7*12+8-x=53,22℅ gde je x broj atoma broma

x*80=46,78%

Odatle se dobija da je x=1 pa se jedan atom broma supstituisao.

Jel tacno resenje?

 

Vanjaaaa's picture

Jeste hvala