Organska hemija

Lamija1's picture

Masti i ulja su po svojoj strukturi esteri trihidroksilnog alkohola glicerola, CH2(OH)CH(OH)CH2OH i visih masnih kiselina. Ispisi strukturnu formulu jednog od vise mogucih estera nastalih u reakcciji a smjesmom oleinske, CH3(CH2)7 CH=CH(CH2)7COOH I stearinske kiseline, CH3(CH2)16COOH

 

Hvala unaprijed

Acetofenon's picture

Napišeš prvo oleinsku na prvom C-atomu, a stearinsku na drugom, u drugom izomeru ih permutuješ, a u trećem staviš jedan estar na 1. a drugi estar na 3. C-atom, dakle 3 strukturna izomera ima. Pozz :)

Lamija1's picture

Hvala puno