Oksido-redukciona reakcija

cicnica's picture

Izjednaci datu hemijsku reakciju:

Fe^2- + Cr2O7^2+ + H^1+ -----> Fe^3+ + Cr^3+ + H2O

 

Hvala unapred!

Alastor's picture

Nemam sad vremena, pa ti evo gotov primer, a ti pokušaj sama.

 Reakcija: KMnO4 + HCl ->KCl + MnCl2 + H2O +CL2 
 

Odrediš oksidacione brojeve, bitni su oni elementi kod kojih se oksidacioni broj menja, a to su: http://www.mycity.rs/imgs2/274823_136794691_hemija.jpg

Na osnovu slike, rešenje: 2KMnO4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5CL2 

Alastor's picture

A koristio sam i lošu sliku, izvini, nisam obratio pažnju. 

Pravilno je: 2Cl- - 2 elektrona ---> Cl2

Pa će zajednički biti 10, a ne pet kako je dato na slici. Zato 2 mangana i 5Cl2