materija i struktura atoma

bzz's picture

Odrediti broj protona, neutrona i elektrona u jonima Na+ i Cl-, ako je redni broj Na 11, a maseni 23, dok je redni broj Cl 17, a maseni 35 ? 

 

Moze li pomoc pri zadatku? Neko moje razmisljanje mi kazuje da broj protona i neutrona ostaju isti u oba slucajeva, a da se samo menja broj elektrona ili mozda gresim, posto imam neka skroz suprotna resenja? 

Alastor's picture

Da, broj protona i neutrona se ne menja. 

Pošto je Na+ to znači da je otpustio jedan elektron, pa je broj protona 11, neutrona 12, a elektrona 10.

Sa hlorom obrnuto, primio je jedan elektron.