Elektrodni potencijal

Marijax's picture

Ako su standardni redoks potencijali sistema:

Br2/2Br-=1,07V
Pb4+/Pb2+=1,69V
Co3+/Co2+=1,81V
Cl2/2Cl-=1,36V
S2O82-/2SO4 2-=2,01V
Fe3+/Fe2+=0,7V
koji od navedenih jonova može da se oksiduje bromnom vodom:
a)2Cl- --> Cl2
b)Pb2+ --> Pb4+
C)Co2+ --> Co3+
d)Fe2+ --> Fe3+
e)2SO4 2- --> S2O8 2-

Alastor's picture

Pogledaj ovo: http://stari.svethemije.com/node/3721

Mada mislim da ne moraš toliko da se mučiš, već da treba samo da nađeš ko ima manji redoks potencijal, a to je Fe. 

 

 

Marijax's picture

To sam i mislila, ali u rješenju nije tako. Rješenje je Pb.

Alastor's picture

Ne bih rekao da je rešenje dobro. Nažalost, često greše. 

Winkler's picture

Resenje nije i ne moze biti tacno a evo i zasto.

Prvo, redoks-potencijal govori o oksidacionoj odnosno redukcionoj moci neke supstance. Dakle da bi jedinjenje A moglo da oksiduje jedinjenje B onda redoks. potencijal jedinjenja Amora biti visi u odnosu na redoks potencijal jedinjenja B.

Drugo, cim budes dodala bromnu vodu (a u sustini to je smesa HBr, HBrO i molekulskog Br2 sa vodom;Br2 + H2O ---> HBr + HBrO) doci ce do momentalnog izdvajanja veoma tesko rastvornog PbBr2 (Ksp = 6.6 * 10-6 mol/l).

Eto, sad imas dva objasnjenja zbog cega to nije redoks par Pb4+/Pb2+.

Resenje je Fe3+/Fe2+.