neorganska

steff's picture

Potreebna pomooc, hvala unapred puno!

 

Izracunati koliko se atoma kalijuma izdvaja pri elektrolizi rastopa KCl-a ako se masa katode povecala za 117 mg?

Alastor's picture

Pri elektrolizi rastopa KCl, K+ odlazi na negativnu elektrodu, to je katoda. Dok Cl- odlazi na pozitivnu elektrodu odnosno anodu. Boldovao sam ovo rastopa, jer je bitno da li je u pitanju rastvor ili rastop. 

Dakle, na katodu je otišlo 117 mg kalijuma. 

Relativna atomska masa kalijuma je 39 odnosno 39.000 mg. Iz toga sledi proporcija:

39.000 mg : 6*1023 at = 117 mg : x

steff's picture

E saad mi ispada rezultat, hvala puno za ulozeni trud..

Saška97's picture

Kada se na 50 ml razblaženog rastvora srebro-nitrata, gustine 1g/ml, deluje viškom kalijum-hromata, dobije se 1.66 g srebro-hromata u obliku taloga. Kolika je količinska koncentracija rastvora srebro-nitrata? (Ag=108, Cr=52)

Alastor's picture

2 AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2 KNO3

Možeš li na osnovu ovoga sama da uradiš? 

Inače, otvori novu temu, takvo je pravilo 1 pitanje - 1 tema.