pH, pOH

steff's picture

Ne umem da uradim ovaj zadatak, pa bih molio ako neko moze da mi uradi i usput objasni, hvala.

Kolika je koncentracija rastvora amonijaka ako je pOH vrednost rastvora 4.  Kb=1.8×10-5

Acetofenon's picture

Kw=Ka*Kb

pOH=4

C(NH3)=?

K=(NH4+)(OH-)/C

(NH4+)=(OH-)=X

C=X2/K=10-8/1.8*10-5=0.55*10-3=5.5*10-4mol/L Trebalo bi da je ovako. Pozz :)

Acetofenon's picture

Zaboravih još ovo, jer već tražiš objašnjenje: kad se kaže rastvor amonijaka, misli se na amonijum-hidroksid.