rastvori

steff's picture

Izracunati molalnost zasicenog rastvora kalijum nitrata na 10 stepeni ako se zna da je rastvorlivost na toj temperaturi za datu so 20.9g.

Hvala unapred

HemicarUPokusaju's picture

20,9 --> 120,9g

Xg--> 100g

---------------------

X= 17,3g

1mol--> 101g KNO3

Xmol--> 17,3g

--------------------------

X= 0,17mol

0,17/0,9791= 0,173 mol/kg

Ja mislim da ovako treba zadatak da se radi, ali nema u resenjima ponudjen ovakav odgovor, zato ne znam da li sam tacno uradio.

Molima vas da me ispravi neko ako sam pogresio...

Zacy's picture

Greska je ovde 0,17/0,9791 a treba 0,17/0.1=1,7mol/kg rastvaraca