Organska hemija

Lamija1's picture

Napisi jednacine za reakciju esterifikacije izmedju sljedecih reaktenata :

1 - benzojeva kiselina i metanol

2 - metanska (mravlja) kiselina i 1-propanol

3 - etanska (acetatna) kiselina i 2-butanol

4 - Salicilna kisenila i etanol

5 - salicilna kiselina i propanska kiselina

 

Hvala unaprijed

HemicarUPokusaju's picture

Samo izdvojis vodu iz svake od tih reakcija. Reagovace ti -OH iz karboksilne grupe sa H iz alkohola i tako ti se formira estarska grupa: R-CO-OR1 tj. ostatak kiseline-O-ostatak alkohola

Nadam se da ces moci da uradis :-)

Lamija1's picture

mozes li molim te uraditi samo jedan primjer pa cu ja ostalo haha

HemicarUPokusaju's picture

Evo ti najlaksi:

HCOOH + HOCH2CH2CH3--> HCO-O-CH2CH2CH3 + H2O

Tesko je raditi ovako, jer treba strukturno da se predstavi

gimnazijalac13's picture

Oksidacijom 7,2g 1-propanola dobija se kiselina za čiju je neutralizaciju utrošeno 16,4cm3 20%-nog rastvora natrijum-hidroksida (p=1,22 g/cm). Koliki je bio prinos kiseline?

gimnazijalac13's picture

Jednobazna karboksilna kiselina sadrzi 69,55% kiseonika. Odrediti molekulsku formulu te kiseline.

Sergej357's picture

to je mravlja kiselina HCOOH to možeš i logično zaključiti jer svaka monobazna karboksilna kiselina ima samo 2 atoma kiseonika i dalje u homologom nizu karboksilnih kiselina njihov maseni procenat u molekulu sve vise opada

M(HCOOH)=44

M(2O)=32

w=32/44=69,55%

otvaraj nove teme veca je vjerovatnoca da ti neko odgovori

Marina12345's picture

Može pomoć

​​​​​Zna li neko ovaj zadatak riješiti? 

Izračunaj maseni udio ugljenika i kiseonika u glukozi?

hvala unaprijed.

Dino98's picture

Zadatak je urađen pod naslovom : HITNO MI TREBA POMOĆ OKO ZADATKA.

Stavite za svaki zadatak novu temu sa naslovom, da bude preglednije, a ne da pod jednim naslovom 'Hitno' bude zbirka zadataka..

GrayMeredith's picture

Ukupna masa tetrapeptida manja je u odnosu na ukupnu masu aminokiselina koje ulaze u njegov sastav za:  

1.36

2.72

3.80

4.54

5.98

Dino98's picture

Pročitajte Pravila o postavljanju tema