Organska hemija

Marinko's picture

..U levak dodajemo nekoliko kapi vode..Kako da na osnovu ponasanja dodate vode zakljucimo koji sloj u levku(za odvajanje) je 1-brombutan, a koji je sumporna kiselina? 

Zacy's picture

Pa onaj deo koji se poveca je sumporna kiselina, a onaj koji je ostao isti je 1-brombutan