hidroliza

lik's picture

interesuje me koji ce od spojeva hidrolizirati  b) KHCO3    d) CaOHNO3    

Winkler's picture

Hidrolizovace samo prvo jedinjenje tj. NaHCO3 (istini za volju, ne hidrolizuje jedinjenje nego jon u vodenom rastvoru).

HCO3-  + H2O <=> H2CO3 + OH-

Upravo je gore navedena reakcija razlogabog koga se NaHCO3 koristi za neutralisanje zeludacne kiseline.

Dgugo jedinjnje tj. CaOHNO3 samo disosuje jer je to bazna so jake baze i jake kiseline:

CaOHNO3 ------> Ca2+ + OH- + NO3-