pH,puferi

Panda88's picture

Izracunaj zapremine rastvora NaOH  koncentracije 0,1 mol/l i rastvora HCOOH , koncentracije 0,2 mol/l , koje treba pomesati da bi se dobilo 500 ml puferske smese , ciji je pH=4. a Ka(HCOOH)=1.8*10 na -4mol/l .

Winkler's picture

Sta ti ovde nije jasno?

Panda88's picture

Ne znam da uradim ovaj zadatak, kako god da ga radim ne dobijam ni priblizno resenje. Ako bi neko mogao da mi posalje kako se radi bila bih zahvalna.  Treba da se dobije Va= 0,219 l i Vb=0,281l

Winkler's picture

Zadatak je jednostavan.

pH=pKa+log[n(A-)/n(HA)], n(A-) i n(HA) je istovetan sa C(HA) i C(A-) jer se nalaze u istoj zapremini pa se V moze skratiti.

Znamo da je n(A-) nastala tokom parcijalne neutralizacije HA jednaka broju molova NaOH. Visak kiseline koji preostane ce sa A- nagraditi pufer.

Znamo i da je 0.5l = V(HA) + V(NaOH)

Iz svega gore navedenog sledi da je:

4 = 3.74 + log[n(NaOH)/(n0(HA)n(NaOH))] tj. 1.82= CV(NaOH) / (CV(HA) - CV(NaOH)

Dalje: 1.82 = CV(NaOH)/[(C(0.5l - V(NaOH) - CV(NaOH)]

Kada sve zamenis i resis ovu jednacinu sa jednom nepoznatom dobijes da je V (NaOH) = 0.28 l i V(HA)=0.22 l.

Pozdrav

Panda88's picture

Hvala puno.