Disocijacija jedinjenja

Asterix1113's picture

Da li neko moze da mi ukratko pojasni na koji nacin mogu da disociram neki spoj npr:

Cu(NH3)4SO

NH4Cr(SO4)2

 

HemicarUPokusaju's picture

Pretpostavljam da su to kompleksi, mada ti fale uglaste zagrade.

[Cu(NH3)4]SO4 --> [Cu(NH3)4]2+ + SO4 2-

NH4[Cr(SO4)2] --> NH4+ + [Cr(SO4)2]-

Kompleksi disosuju na unutrasnju i spoljnu komponentu i napises valence.