Racunjanje pH rastvora

Adisa999's picture

Koliki ce biti pH rastvora koji se dobije kada se u 100cm3 rastvora amonijaka koncentracije 0.1 M doda 80 cm3 rastovora nitratne kiseline koncentracije 0.152 M. Da li bi mogao neko da mi rijesi ovaj zadatak? Odgocor koji se treba dobiti je 1.92

Winkler's picture

Ukoliko izracunas broj molova amonijaka i azotne kiseline, videces da ce azotna kiselina biti u visku u odnosu na amonijak (az. kis. reaguje sa amon. u odnosu 1:1). Sada, je samo potrebno da taj visak molova azotne kiseline podelis sa ukupnom zapreminom rastvora (kako bi izracunao koncentraciju tog viska azotne kiseline) nastalog posle mesanja ova dva rastvor (tj. 0.18 dm3). Izracunavanje -log od te vrednosti koncentracije azotne kiseline dace ti pH vrednost rastvora.

 

Adisa999's picture

Hvala puno, rijesila sam zadatak :)

draganagaga's picture

ja uporno kao resenje dobijem 13,32. 

 

AndjelaDjiki's picture

Da li neko moze da mi pomogne?

Koliko grama sulfatne kiseline sadrzi 150,00 cm^3 rastvora cija je pH vrednost 1,a stepen jonizacije sulfatne kiseline alfa=65% Ar(S)=32

aksabg's picture

Svako pitanje treba da se postavi u novoj temi, pročitaj pravila na: http://svethemije.com/node/254