Proizvod rastvorljivosti

Miona.'s picture

Molim vas za postupak za rešavanje ovog zadatka, hvala unapred!

Rastvorljivost Mg(OH)2 na 291,16K je 1,7*10^(-4) mol/dm3. Izračunati proizvod rastvorljivosti Mg(OH)2.

Rešenje:

C(Mg2+) = 1,7*10^(-4) mol/dm3 ; C(OH-) = 3.14*10^(-4) mol/dm3

P(Mg(OH)2) = 1.96*10^(-11) mol3/dm9

Pop.'s picture

Eto i nekog finog da vidim na forumu :D

Elem, ovaj zadatak moze da ti pomogne. tebi se trazi proiz. rastvorljivosti a ovde se od njega krece. Lepsi je osecaj kada covek sam "uklaviri" zadatak :)

http://stari.svethemije.com/node/1364

Ljiljana11's picture

Pomoc??

U casu ste sipali 10g cvrstog BaSO4 i prelili odredjenom zapreminom destilovane vode. Nakon izvesnog vremena masa cvrste faze bila je 9,8523g. Izracunati zapreminu destilovane vode koju ste dodali. Kako se zove rastvor iznad ovog taloga? Nakon toga ste u casu (cvrsta faza + rastvor) dodali 100ml 0,1M rastvora K2SO4. Da li ce se nakon dodatka rastvora K2SO4 masa cvrste faze smanjiti, povecati ili ostati ista? Proizvod rastvorljivosti za BaSO4 je Ksp(BaSO4)=1*10 na -10 mol2/dm-6

Anastasija5's picture

proizvod rastvorljivosti PbI2 je 1,35*10 na -8.Izracunati rastvorljivost ove soli na istoj temperaturi.

Moze li mi neko uraditi zadatak postupno...

Marija 96's picture

P(PbI2)=1,35*10-8

R=?

PbI2--->Pb2+ +2I

P=[Pb2+][2*I-]

oznacimo ove koncentracije sa R

P=R*4*R2

1,35*10-8 =4R3

R3=1,35*10-8/4 =0,3375*10-8

R=treci korijen iz 0,3375*10-8  i to dodje 0,0015 ili 1,5*10-3