Helijum

alexxx's picture

Ppozdrav! Da li bi neko mogao da mi objasni zašto se helijum nalazi u prvoj grupi ako ima 2 valentna elektrona? Hvala unapred.

Pop.'s picture

Pozdrav, Aleks. He se ne nalazi u I vec u VIII grupi periodnog sistema elemenata. Jedino ako nisi pomesao sa oznakom vodonika H :) I mislim da nije odgovarajuci izraz "valentni", jeste da se elektroni na poslednjoj "ljusci" zovu valentnim, ali on je plemenit i ne moze da ima valencu :)

alexxx's picture

Hvalaaaa! I Aleks je skraceno od Aleksandra :)