Rastvor

Radioactive's picture

Izračunajte broj jona natrijuma u 100 cm3 rastvora NaCl. Koncentracija je 0.01 mol/cm3. 

nixahemicar's picture

Posto u jednom cm3 rastvora imas .0.01mol NaCl,onda ces u 100cm3 da imas x mol NaCl.Kad resis proporciuj dobijas x=1mol NaCl.Po elektrolitickoj disocojaciji,NaCl disosuje na Na+ i Cl- jone.Posto je odnos mola jona Na+ i mola NaCl 1:1,iz toga sledi da imas 1 mol jona Na+,tj. imas Avogadrov broj jona(6*1023 jona Na+).To je to sto se tice ovog zadatka.