Fizikalna

Alexstrasuz's picture

Smjesa helijuma i argona, mase 5g, zauzima zapreminz od 10dm3 na 298K i 101325 Pa. Koliki je maseni procenat komponenti u smjesi?

Pop.'s picture

Koristis pV=nRT.

Tebi je n u stvari zbir molova He i Ar, tj m(He) / M(He)  +  m(Ar) / M(Ar)

a i imas m(He) + m(Ar) = 5g.

Imas 2 jednacine sa 2 nepoznate. Dalje je lako :p