stehiometrija organska hemija

neandertalac358's picture

Ljudi,što se tiče stehiometrije propustio sam najosnovnije stvari...Može neko da mi kaže kako resiti ovaj zadatak?

Sagorevanjem 1,6g nekog ugljovodonika dobija se 3,52g ugljen(iv)oksida.Odrediti molekulsku formulu ugljovodonika ako 0,2 mola tog ugljovodonika ima masu 11,6g.

Marija 96's picture

m(CxHy)=1,16g

m(CO2)=3,52g

n(CxHy)=0,2mol

m(CxHy)=11,6g

CxHy+O2--> CO2+H2O

n=m/M

M=11,6g/0,2mol=58g/mol

pa nađemo n(CO2)=3,52g/44g/mol =0,08mol

Sav ugljenik iz CxHy je sad prešao u CO2, pa je n(C)=0,08mol,odakle slijedi da je masa ugljenika jednaka m(C)=M*n=12g*0,08g=0,96g

masa vodonika je 1,16-0,96=0,2g

da nađemo sad koliko ima atoma C u jedinjenju

1,16g:0,96g=58g/mol:x

1,16g*x=0,96g*58g/mol

1,16g*x=55,68g2/mol

x=48g/mol 

to je jednako 48g/mol /12g/mol =4atoma C

58g/mol -48g/mol=10g/mol vodnika, pa imamo 10g/mol/1g/mol=10 atoma H

C4H10

neandertalac358's picture

Hvala puno! Mnogo mi je pomoglo! Sve najbolje!