Ratvori

Sara D's picture

Za neutralizaciju 0,70g NaOH utroseno je 30cm3 jednobazne kiseline cija je koncentracija 0,27mol/dm3.Koliki je procentni sadrzaj NaOH u polaznom rastvoru ?(45%)Resenje :)

Unaprijed hvalaa :)))

nixahemicar's picture

najpre napisemo reakciju:

NaOH+HCl------>NaCl+H2O

c=0,27mol/dm3

v=30 cm3 

n=?

n=c*V

n=0.27mol/dm3*0.03dm3

n=0.0081mol HCl

Vidimo da je odnos hlorovodonicne kiseline i natrijum hidroksida 1:1 a to znaci da sa HCl reaguje 0.0081 mol NaOH.Zatim nadjes masu NaOH:m=n*m

m=0.0081mol*40g/mol

m=0.324g NaOH

E sad na pocetku ti je dato da imas 0,7g rastvora NaOH.Procentna kioncentracija se racuna ovako:

w=m(rastvorene supstance)/m(rastvora) pa to puta 100

0.324/0.7 pa to puta 100

i to je jednako 46%.

To je to. 

nixahemicar's picture

Pise da je kiselina hednobazna tako da sa NaOH moze da reaguje i HNO3  ali je princip radjenja zadatka isti.