Hemijska ravnoteza

Cvetic's picture

Konstanta ravnoteze za reakciju CO(g)+H2O(g)<=>CO2(g)+H2(g)  na 987 C iznosi 0,63.  Da li je u ravnoteznoj smesi vise proizvoda ili reaktanta?

Na osnovu cega se ovo odredjuje?

Winkler's picture

Na osnovu izraza za konstantu ravnoteze.

Napisi izraz za konstantu ravnoteze i zakljuci da li je brojilac veci od  imenioca ili obratno ukoliko je kolicnik manji od jedinice (u ovom slucaju 0.63).

Pozdrav.