Hitno

Butanka's picture

Koji je glavni, a koji sporedni proizvod reakcije dehidratacije 2-hidroksi-1metilciklopentana.Napisati jednacinu reakcije?