Izračunjavanje pomoću hemijskih jednačina

smilerr's picture

U 2litra rastvora feri-hlorida količinske koncetracije 0,1mol/l dodato je 9,6g NaOH. Koliko je grama feri-hidroksida dobiveno?

FeCl3 + 3NaOH  —> Fe(OH)3 + 3NaCl

R: m(Fe(OH)3=8,54g

Hvala unapred :D 

nixahemicar's picture

 

FeCl3+3NaOH----->Fe(OH)3+3NaCl

v=2l=2dm3

c=0.1mol/l

n=?

n=c*V

n=0.1mol/dm3*2dm3

n=0.2mol FeCl3

imas 9.6g NaOH i to prevedes u molove:

n=m/M

n=9,6g/40g/mol

n=0.24mol NaOH.

Zatim odredis limitirajuci reagens.Iz jednacine reakcije vidis da gvozdje(III)-hlorid reaguje sa natrijum hidroksidom u odnosu 1:3,a to znaci da ce sav natrijum hidroksid da izreaguje sa gvozdje(III)-hloridom(odnosno iskoristice se 0.08 mol FeCl3).Sad sastavis proporciju :

3molNaOH:107grFe(OH)3(107 grama je posto je M(Fe(OH)3)=107g/mol a imas jedan mol)=0.24mol NaOH:xg Fe(OH)3

3*x=107*0.24

3*x=25.68

x=25,68/3

x=8.56gFe(OH)3.

Pitaj ako ti nesto nije bilo jasno.

smilerr's picture

Hvala najljpesa , jasno mi je sve