Reakcije alkena

Joja461's picture

Alkeni mogu da reaguju sa neorganskim kiselinama i pri zapisivanju tih reakcija potrebno je napisati neorgansku kiselinu racionalnom formulom npr. za sulfatnu je to HOSO2OH.

.Kako bi glasila racionalna formula za npr. nitratnu ili fosfatnu kiselinu?Da li postoje neka pravila za pisanje tih racioalnih formula?

Sloba95's picture

Azotna

HONO2

Fosforna

HOPO(OH)2