Karboksilne kiseline

Cvetic's picture

Napisati jednacinu redukcije oksalsircetne kiseline i ime dobijenog proizvoda. Je l moze neko da mi kaze sta se zapravo dobija redukcijom kiselina? I kako nastaju acetonska tela?

Winkler's picture

Prvo se moraju definisati uslovi rdukcije tj. reagensi kojima se redukcija vrši. Od toga će zavisiti i vrsta dobijenih proizvoda.