Potpuno sagorijevanje etana !

ITPro's picture

Molim pomoc, hitno je!

Evo zadatak:

Potpunim sagorijevanjem alkana nastaje ugljik(IV) oksid i vodena para. Napiši jednačinu za potpuno sagorijevanje etana?

Hvala unaprijed

asterix's picture

C2H6+3.5 O2-->2 CO2 + 3H2O

darijar5's picture

Ali moze i:

2C2H6+7O2-->4CO2+6H2O

mirza salkić's picture

so+kiselina