Gasni zakoni

bensedin's picture

U zatvorenom sudu nalaze se iste mase ugljen-dioksida i kiseonika. Ako je parcijalni pritisak kiseonika 120kPa, izračunati pritisak smeše gasova i molske udele gasova u smeši. 

Ako moze sto detaljnija postavka zadatka. 

Winkler's picture

A gde je podatak za ukupan pritisak gasne smeše?