POMOC HITNOOO!!!!!! Koliko grama soli a koliko vode je potrebno za pripremanje 380g 20% rastvora?

Saskica's picture
darijar5's picture

20gsoli:100grastvora=xgsoli:380grastora

odatle sledi da je potrebno 76 g soli za dobijanje 380g 20%-nog rastvora.

Voda se dobija oduzimanjem mase soli od mase rastvora:

mH2O=mR-msoli

mH2O=380g-76g

Masa vode je 304g

Nadam se da sam bila od pomoci :)