Rastvaranje Al u kiselinama

Ygritte's picture

Da li možete napisati reakciju aluminija i konc. HNO3 ?  Znam da se  Al ne rastvara u konc HNO3 i konc H2SO4 jer nastaje pasivirajuci sloj, kako onda da napišemo tu reakciju? Hvala unaprijed.

Winkler's picture

Al + 3 [O] -------> Al2O3 blaga oksidacija aluminijuma uz nastanak tankog i kompaktnog sloja aluminijum-oksida.