Pomesana su dva rastvora, koje soli ima u visku

NaCl's picture

Pomesana su dva rastvora: jedan je sadrzao 50g AgNO3, a drugi 50g NaCl. Koliko je nastalo srebro-hlorida? Koje soli i koliko ima u visku? (Resenje: 42,2 g AgCl, u visku ostaje 32,8g NaCl)

Treba mi postupak. Hvala.

Marija 96's picture

AgNO3+NaCl---> NaNO3+AgCl

m(AgNO3)=50g

m(NaCl)=50g

n(AgNO3)=50g/170g/mol =0,2941

n(NaCl)=50g/58,5=0,854

u visku je NaCl za 0,854-0,2941 =0,56mol

n(AgCl)=0,2941*143,5=42,2

n(NaCl)=nviška*58,5=32,8g