Sniženje tačke mržnjenja-Koligativne osobine rastvora

smilerr's picture

U 100ml vode rastvoreno je 5,03g nekog jedinjenja koje nije elektrolit. Ako na standardnom pritisku ovaj rastvor mrzne na -1,55C, izračunati molarnu masu rastvorenog jedinjenja. 

Hvala unapred :D