Neorganska hemija

petar7's picture

Koliko dm3, na 25°C i pritisku od 120kPa, treba uvesti u 400 g 4% rastvora Al(NO3)3 da bi se potpuno stalozio Al(OH)3?