Analiticka hemija

Danijela96's picture

Da li neko moze da mi uradi ovaj zadatak?
Iz 250,00cm3 rastvora koji sadrzi soli Fe3+ i Mn2+ jone, uzeto je 50,00 cm3 rastvora za dalju analizu. Primenjena je acetatna metoda. Talog je rastvoren u koncentrovanoj HCl. Fe3+ joni su stalozeni amonijakom. Masa taloga posle zarenja iznosila je 0,0500g. Iz rastvora su stalozeni Mn2+ joni pomocu Na2HPO4. Masa mangan-pirofosfata dobijenog zarenjem taloga iznosila je 0,0420g. Izracunati koncentraciju Fe3+ i Mn2+ jona u pocetnom rastvoru.
Hvala unapred.