Analiticka hemija

Marija436's picture

U rastvor sircetne kiseline koncentracije0,100 mol/dm3 rastvoreno je toliko natrijum-acetata da je analiticka koncentracija acetat-jona0,520 mol/dm3. Izracunati ph vrednost rastvora.