Masa

Zoja4321's picture

Kako odrediti molarnu masu nekojg elemnta  na osnovu avagadrovog zakona ??