Nepotpuna jonizacija

kole12345's picture

Da li možete da mi objasnite šta znači to da atomi metala 13. grupe u metalnoj kristalnoj rešetki nisu potpuno jonizovani?

Winkler's picture

To znači da je neko izrekao glupost... Da su jonizovani onda bi bili i joni i ta kristalna rešetka ne bi bila metalna nego jonska pod uslovom da imamo i kontra-jone!