Primena hemijske kinetike na rastvore elektrolita

darijar5's picture

1.U čemu je razlika u jonizaciji baza:NaOH,NH4OH,Mg(OH)2?

2.Zašto rastvor sirćetne kiseline ima manju koncentraciju hidronijum-jonova od rastvora hloridne kiseline iste koncentracije?

3.Da li će se promeniti konc. OH- jonova u rastvoru NH4OH konc. 0,1mol/dm3 ako se razblaži 2 puta?

4.Šta se dešava dodatkom kalijum-acetata hloridnoj kiselini?

5.Izračunati konc. svih čestica u rastvoru NH4OH konc. 0,1mol/dm3 čiji je stepen jonizacije 1,3%.

Hvala puno!

 

Winkler's picture

1. Jedno pitanje - jedna tema!!! Procitaj pravilnik foruma.