Dokazivanje aldehida

asterix's picture

da li je moguće formaldehid dokazat Tollensovim reagensom budući da formaldehid gas?