Da li neko zna da resi ovaj zadatak?

Andjelka Kosovac's picture

koliko cm kubnih hlorovodonicne kiseline koncentracije 0.1 mol do decimetru kubnom treba dodati u natrijum hidroksid koncentracije 0.15 mola po decimetru kubnom i zapremine od 30 centimetara kubnih da bi se dobio rastvor ph=2

Marija 96's picture

ck=0.1mol/dm3

cb=0,15mol/dm3

Vb=30cm3=0,03dm3

pH=10-2

HCl+NaOH---> NaCl+ H2O

n(NaOH)=0,15mol/dm3*0,03dm3=0,0045mol

[H+]=nk-nb/Vk+Vb

0,01=ck*Vk-0,0045mol/Vk+0,03dm3

0,01Vk+0,0003=0,1Vk-0,0045

0,01Vk-0,1Vk=-0,0045-0,0003

-0,09Vk=-0,0048

Vk=0,0048/0,09=0,0533dm3=53,3cm3