Rastvori

Millen's picture

Koliko se cm0,1M rastvora H3PO4 moze da pripremi iz 75 cm0,75 n  rastvora ?

Marija 96's picture

ne shvatam ovo 0,75n?

 

mirza salkić's picture

može li rješenje za ovaj:Iznad vode je skupljeno 200 ml kisika pri 18oC  i 100KPa.Preračunajte zapreminu skupljenog kisika na standardne uslove uzevši u obzir pritisak vodene pare koji na toj temperaturi iznosi 2,063KPa.