Relativna molekulska masa

petar7's picture

Izracunati relativnu molekulsku masu nepoznatog gasa, ako 2 dm3 ovog gasa ima masu 1,269 g, a ista zapremina vodonika pod istim uslovima ima masu od 0.178 g

 

Marija 96's picture

M=?

V=2dm3

m=1,269g

n=V/Vm=2dm3/22,4mol/dm3=0,089mol

n=m/M

M=m/n=14,21

je li ovo rješenje?