Izračunavanje zapremine

DanijelH.'s picture

Rastvor natrijum-hidroksida dobijen je razblazivanjem 10cm3 koncentrovanog, masenog sastava 42,07 mas.%, u mernom sudu zapremine 250cm3. Izracunati zapreminu tako razblazenog rastvora natrijum hdroksida potrebnog za neutralizaciju 25cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,55 mol dm-3.