HIDROLIZA GVOZDJA

dr23's picture

Kako će na hidrolizu gvožđe(III)-hlorida uticati dodatak sledećih supstanci:
a) NaOH; b) HCl; c) Zn; d) H2O; e) NaHCO3.
Odgovore obrazložite odgovarajućim jednačinama hemijskih reakcija.

Hvalaa!