Analiticka hemija hitno

Srdjan95's picture

Masena koncentracija rastvora natrijum-hidroksida je 5 x 10(-6) g/dm3.Kolika je pH vrednost rastvora?

Resenje:pH=7,35

Mila123's picture

Postavis proporciju 1mol:40g=xmol:5*10(-6)

x je 0,125*10(-6)mol NaOH,a ti molovi se ujedno i nalaze u 1dm3 po tekstu zadatka

concentracija OH- jona je n*alfa*c posto su i n i alfa 1 onda je conc OH-jona jednaa koncentraciji a to je 0,125*10(-6)mol/dm3.

I sada je pOH log od ove konc

i pH je 14-6,9 i to je 7,1.