Medjumolekulske interakcije

ivv759's picture

Odrediti medjumolekulske interakcije izmedju rastvorene supstance i rastvaraca i poredjati po jacini medjmolekulskih nterakcija
ccl4 u benzenu
metanol u vodi
kcl u vodi
hcl u acetonitrilu
 

dr23's picture

Poređaću po jačini od najjačih sila ka slabijim:

1. KCl i H2O - jon-dipol interakcije

2. CH3OH i H20 - vodonična veza

3.HCl i C2H3N - dipol-dipol interakcije

4.CCl4 i C6H6 - disperzione sile