Puferi

tesla8's picture

Ako u rastvor koji cini smesa azotaste kiseline i njene soli natrijum-nitrita dodamo malu količinu neke jake monobazne kiseline tada će sa dodatnim H+ jonima reagovati jedna komponenta puferskog sistema:

1) azotasta kiselina

2) joni natrijuma

3) H+ joni iz dodate monobazne kiseline ne reaguju sa komponentama smeše

4) reagovace H+ joni iz azotaste kiseline

5) reagovace prisutna so natrijum-nitrit

 

Dajko's picture

H+ joni nece reagovati

 

dr23's picture

jel mozes da objasnis generalno stase desava u puferu kad se doda jaka kiselina ili jaka baza?