pH

asterix's picture

Da li se pH skala kreće u intervalu od 0-14 ili od 1-14?

Svugde piše različito tako da mi to uopšte nije jasno. 

dr23's picture

Od nula do 14...pH vrednost 0 ima npr. hlorovodonicna kiselina koncentracije 1 mol/l

asterix's picture

može li pH biti negativan ? 

dr23's picture

Pa pazi ako je u rastvoru rastvarac voda, pH skala je 0-14, pa cu su 0 i 14 samo teoretski moguci..Ali ako nije rastvarac voda moze biti i iznad 14 i ispod 0.